Trang 2348, kết quả từ 23471 tới 23480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Đinh Đóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đinh Đóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Chờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đáp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuấn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...234323442345234623472348234923502351...74341