Trang 2355, kết quả từ 23541 tới 23550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nin Hồ Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nin Hồ Đô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đoát, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Xuân Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Đoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Đính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Ngọc Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Trung Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trung Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...235023512352235323542355235623572358...74341