Trang 2357, kết quả từ 23561 tới 23570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đỉu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Huy Đước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Đước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Quang Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tống Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tống Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Cao Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cao Đài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...235223532354235523562357235823592360...74341