Trang 2358, kết quả từ 23571 tới 23580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Đảm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Dực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Quốc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quốc Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Đức Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đức Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Dự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đ/c Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Dự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...235323542355235623572358235923602361...74341