Trang 2359, kết quả từ 23581 tới 23590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Hiếu Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hiếu Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Tiến Sư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tiến Sư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đồng Chí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trí Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trí Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...235423552356235723582359236023612362...74341