Trang 2370, kết quả từ 23691 tới 23700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bành Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bành Đức Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Tân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tân Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Của

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Của, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1963, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Hoàng Quý Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quý Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đ/c Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Bàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...236523662367236823692370237123722373...74341