Trang 2371, kết quả từ 23701 tới 23710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cửng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cửng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Cưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Biên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đ/c Biệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Biệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Hoàng Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hoàng Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...236623672368236923702371237223732374...74341