Trang 2374, kết quả từ 23731 tới 23740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Phước An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Phước An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Chí Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Hữu Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Quang Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quang Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Viết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Vên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...236923702371237223732374237523762377...74341