Trang 2377, kết quả từ 23761 tới 23770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Đông Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đông Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Danh Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Danh Xiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đậu Văn Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Vũ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Như Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Vy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...237223732374237523762377237823792380...74341