Trang 2378, kết quả từ 23771 tới 23780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Xuân Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Vương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Xiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Xuân Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Xuân Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...237323742375237623772378237923802381...74341