Trang 2380, kết quả từ 23791 tới 23800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Vàn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Vàn Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tạ Văn ...

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn ..., nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Hoè, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ma Thanh Hử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Thanh Hử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Đình Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Yê..

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Yê.., nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trọng Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Đại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...237523762377237823792380238123822383...74341