Trang 2383, kết quả từ 23821 tới 23830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cu In

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cu In, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thịnh Việt Chu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thịnh Việt Chu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Hùng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hùng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đăng Văn Cống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Văn Cống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...237823792380238123822383238423852386...74341