Trang 2385, kết quả từ 23841 tới 23850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Hồng Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Hồng Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Bá Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Quang Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/22/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phi Đức Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Đức Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238023812382238323842385238623872388...74341