Trang 2388, kết quả từ 23871 tới 23880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lâm Văn Khôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Khôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Vũ Đình Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Đoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Xuân Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Đuổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Đuổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238323842385238623872388238923902391...74341