Trang 2389, kết quả từ 23881 tới 23890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Thiết Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thiết Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đoàn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đoàn Hỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Công Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Công Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238423852386238723882389239023912392...74341