Trang 239, kết quả từ 2381 tới 2390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Xiêng Khăm Đi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xiêng Khăm Đi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 2. Liệt sĩ Cà Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cà Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1988, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 3. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 4. Liệt sĩ Hà Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 5. Liệt sĩ Vũ Danh Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Danh Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 6. Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Ngọc Thượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1989, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 9. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La
 10. Liệt sĩ LS chưa xác định tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ LS chưa xác định tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

1...234235236237238239240241242...74341