Trang 2391, kết quả từ 23901 tới 23910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Kh. Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kh. Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Tá Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tá Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ma Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tạ Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Cao Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Cao Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Văn Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hoè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ma Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238623872388238923902391239223932394...74341