Trang 2392, kết quả từ 23911 tới 23920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Bá Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Hoè, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Huyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thương Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thương Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Bá Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Bá Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Thế Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thế Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Quách Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238723882389239023912392239323942395...74341