Trang 2394, kết quả từ 23931 tới 23940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Phi Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Kinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Đình Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Xuân Kịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Kịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Minh Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Khâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Kết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...238923902391239223932394239523962397...74341