Trang 2396, kết quả từ 23951 tới 23960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng Viết Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Viết Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Liêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Liêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Đắc Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Đắc Lư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thanh Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239123922393239423952396239723982399...74341