Trang 2397, kết quả từ 23961 tới 23970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hữu Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Liêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Hồng Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Hồng Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngọc Văn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Văn Lượng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Lương Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Mận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đăng Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239223932394239523962397239823992400...74341