Trang 2398, kết quả từ 23971 tới 23980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Công Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Văn Mộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Mộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 18/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chuẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chừ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Tô Mát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tô Mát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...239323942395239623972398239924002401...74341