Trang 2399, kết quả từ 23981 tới 23990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chóng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Quách Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn Miên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chọn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1963, hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Nghiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nghiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Quang Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 3/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trọng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239423952396239723982399240024012402...74341