Trang 2400, kết quả từ 23991 tới 24000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Xuân Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Vương Nhậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vương Nhậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Văn Nhoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Nhoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239523962397239823992400240124022403...74341