Trang 2401, kết quả từ 24001 tới 24010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Hữu Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 13/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239623972398239924002401240224032404...74341