Trang 2404, kết quả từ 24031 tới 24040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn ổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn ổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Chơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chổn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lý Thanh Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thanh Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...239924002401240224032404240524062407...74341