Trang 2405, kết quả từ 24041 tới 24050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Bá Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Bá Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Sữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Sữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Xuân Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lục Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Quang Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Công Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Sói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240024012402240324042405240624072408...74341