Trang 2406, kết quả từ 24051 tới 24060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Kim Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ma Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240124022403240424052406240724082409...74341