Trang 2407, kết quả từ 24061 tới 24070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Quang Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Huy Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lưu Văn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tựu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Sĩ Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sĩ Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240224032404240524062407240824092410...74341