Trang 2408, kết quả từ 24071 tới 24080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Viết Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Viết Tuy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240324042405240624072408240924102411...74341