Trang 2409, kết quả từ 24081 tới 24090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Quang Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/9/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm văn Chốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Chốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Khắc Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Khắc Thạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyện Văn Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Văn Thục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...240424052406240724082409241024112412...74341