Trang 2410, kết quả từ 24091 tới 24100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Ngô Bá Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Bá Thuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Công Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Doãn Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Doãn Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Quang Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240524062407240824092410241124122413...74341