Trang 2411, kết quả từ 24101 tới 24110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn trơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn trơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thành Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đậu Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Bá Thầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Bá Thầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Trọng Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Trọng Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đăng Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240624072408240924102411241224132414...74341