Trang 2414, kết quả từ 24131 tới 24140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thế Tiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Tiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 20/10/1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Từ Hữu Tạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Hữu Tạm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thế Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thảo (Hoà)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảo (Hoà), nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 16/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trọng Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Trắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...240924102411241224132414241524162417...74341