Trang 2416, kết quả từ 24151 tới 24160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Mã Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mã Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Ngọc Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Võ Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Như Quốc Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Như Quốc Đệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Độc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Độc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Minh Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241124122413241424152416241724182419...74341