Trang 2421, kết quả từ 24201 tới 24210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Ché

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ché, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Thanh Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thanh Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khúc Trí Bái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Trí Bái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Đà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241624172418241924202421242224232424...74341