Trang 2422, kết quả từ 24211 tới 24220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Lũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Tuấn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tuấn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Triệu Tiến Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Tiến Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Xuân Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241724182419242024212422242324242425...74341