Trang 2424, kết quả từ 24231 tới 24240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Đình Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Chiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Đức Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...241924202421242224232424242524262427...74341