Trang 2427, kết quả từ 24261 tới 24270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Đình Đậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Đậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Nhân Thám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Nhân Thám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Giang A Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang A Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Minh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Nen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Phận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng A Mong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng A Mong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242224232424242524262427242824292430...74341