Trang 2428, kết quả từ 24271 tới 24280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Nghê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 16/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lý Tiến Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Tiến Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngọc Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 26/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Chính Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Chính Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Khúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyên Trọng Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyên Trọng Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242324242425242624272428242924302431...74341