Trang 2429, kết quả từ 24281 tới 24290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Duy Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Duy Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Khắc Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Huy Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huy Tĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Sầm Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sầm Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242424252426242724282429243024312432...74341