Trang 2430, kết quả từ 24291 tới 24300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Hữu Nờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Nờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quách Ươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Ươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cơ Ri Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cơ Ri Rô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Khánh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khánh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242524262427242824292430243124322433...74341