Trang 2431, kết quả từ 24301 tới 24310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Viết Dịp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Viết Dịp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đoàn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đoàn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Danh Đoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Danh Đoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chặt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...242624272428242924302431243224332434...74341