Trang 2432, kết quả từ 24311 tới 24320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đỗ Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1977, hiện đang yên nghỉ tại Phong Mỹ - Xã Phong Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Giao Hoà - Xã Giao Hòa - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phùng Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Duy Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lý Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Tiến Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Tiến Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...242724282429243024312432243324342435...74341