Trang 2433, kết quả từ 24321 tới 24330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoang D Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoang D Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Quang Thìn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Thìn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Đình Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...242824292430243124322433243424352436...74341