Trang 2434, kết quả từ 24331 tới 24340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...242924302431243224332434243524362437...74341