Trang 2436, kết quả từ 24351 tới 24360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đậu Kim Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Kim Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Sỹ Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Sỹ Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hồ Sỹ Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Nhã Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhã Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243124322433243424352436243724382439...74341