Trang 2437, kết quả từ 24361 tới 24370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Ngọc Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Chắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243224332434243524362437243824392440...74341