Trang 2438, kết quả từ 24371 tới 24380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Chà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tạ Đình Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Tạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Đình Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đình Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 11/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Viềng Văn Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Viềng Văn Tải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Trọng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Trọng Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Viết Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Viết Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243324342435243624372438243924402441...74341