Trang 2441, kết quả từ 24401 tới 24410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Trường Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Trường Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Duy Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Song, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...243624372438243924402441244224432444...74341